Ekonomiska utsikter i Norden 2009
Hide / Show Abstract

Ekonomiska utsikter i Norden 2009

Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2008

Ekonomiska utsikter i Norden år 2009 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2008. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2008-601.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/ekonomiska-utsikter-i-norden-2009_tn2008-601
  • READ
 
Chapter
 

Sverige You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289332989-6-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/ekonomiska-utsikter-i-norden-2009/sverige_9789289332989-6-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Sveriges offentliga finanser är fortsatt starka och utvecklingen lever väl upp till stabilitets- och tillväxtpaktens krav. Det av riksdagen beslutade målet för den offentliga sektorns finansiella sparande på 1 procent av BNP över konjunkturcykeln sätter ramarna för finanspolitiken. Överskottet åren 2000–2007 var i genomsnitt 1,4 procent av BNP och det bedöms i genomsnitt uppgå till 2,0 procent av BNP under perioden 2008–2011. Överskottsmålet har utformats med utgångspunkt från att de offentliga finanserna ska vara långsiktigt hållbara. Vidare ska fördelningen av resurser mellan generationerna vara jämn och ekonomin ska fungera effektivt.