Ekonomiska utsikter i Norden 2009
Hide / Show Abstract

Ekonomiska utsikter i Norden 2009

Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2008

Ekonomiska utsikter i Norden år 2009 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2008. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3808709e.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/ekonomiska-utsikter-i-norden-2009_tn2008-601
  • READ
 
Chapter
 

Norge You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3808709ec005.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/ekonomiska-utsikter-i-norden-2009/norge_9789289332989-5-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Den norske regjeringen vil føre en økonomisk politikk som legger til rette for arbeid til alle, fortsatt økonomisk vekst, en bærekraftig utvikling, en mer rettferdig fordeling og styrking av velferdsordningene. For å nå disse målene må de ulike delene av den økonomiske politikken virke sammen.