Ekonomiska utsikter i Norden 2007
Hide / Show Abstract

Ekonomiska utsikter i Norden 2007

Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2006

Ekonomiska utsikter i Norden år 2007 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2006. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2006-603.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/ekonomiska-utsikter-i-norden-2007_tn2006-603
  • READ
 
Chapter
 

Island You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289335010-4-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/ekonomiska-utsikter-i-norden-2007/island_9789289335010-4-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Den ekonomiska politikens främsta mål är att bibehålla makroekonomisk stabilitet och därmed skapa sunda förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Regeringens riktning angående finans- och penningpolitiken har siktat på att uppnå denna huvudmålsättning utan att begränsa näringslivets svängrum för konkurrensmässiga ekonomiska aktiviteter. Kraftig ekonomisk tillväxt har kännetecknat utvecklingen de sista åren. Detta är ett resultat av den aktuella ekonomiska politiken som har inneburit att begränsa statens påverkan på ekonomin med införandet av privatisering, ökat liberalisering och sänkning av skatter för företag och hushåll.