Ekonomiska utsikter i Norden 2007
Hide / Show Abstract

Ekonomiska utsikter i Norden 2007

Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2006

Ekonomiska utsikter i Norden år 2007 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2006. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3807539e.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/ekonomiska-utsikter-i-norden-2007_tn2006-603
  • READ
 
Chapter
 

Finland You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3807539ec003.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/ekonomiska-utsikter-i-norden-2007/finland_9789289335010-3-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Det viktigaste målet för regeringens ekonomiska politik är ökad sysselsättning bland annat för att kunna stå emot det utgiftstryck på den offentliga ekonomin som beror på befolkningens stigande medelålder. Regeringens budgetar har stött den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen genom skatteåtgärder, anslagsökningar som förbättrar förutsättningarna för ekonomisk tillväxt och strukturella reformer. Sysselsättningen fortsätter att öka i år och nästa år, om än långsammare än i fjol, så målet att under regeringsperioden skapa 100 000 arbetsplatser uppnås inte riktigt.