Vilja till forskning?
Hide / Show Abstract

Vilja till forskning?

Rapport från Högnivågruppen för översyn av det nordiska forskningssamarbetet

Ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U) beslutade under våren 2011 att genomföra en översyn av det nordiska forskningssamarbetet med fokus på forskningssamarbetets framtida ambitioner, effektivitet och inriktning. Översynen har genomförts av en extern högnivågrupp. Denna rapport redovisar högnivågruppens arbete. Rapporten tar utgångspunkt i de nya utmaningar som växt fram under det senaste decenniet. Globaliseringen har inneburit att forskning, innovation och kunskapspolitik blir allt mer centrala politikområden för en bibehållen och ökad konkurrenskraft. Utveckling av det europeiska forskningssamarbetet har bl.a. inneburit att ramprogrammen blivit en allt större och viktigare forskningsfinansiär för de nordiska länderna. Baserat på en analys av styrkor och svagheter i det nuvarande nordiska forskningssamarbetet lämnas konkreta och praktiska förslag som syftar till att bidra till att skapa ett ökat mervärde för de nordiska länderna. Rapporten föreslår insatser på fyra områden: (1) Samspelet mellan forskning och innovation, (2) Samspelet mellan det nordiska samarbetet och EU, (3) Forskarmobilitet och (4) Forskningsinfrastruktur.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2011-572.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/vilja-till-forskning_tn2011-572
  • READ
 
Chapter
 

Uppdraget You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289330268-3-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/vilja-till-forskning/uppdraget_9789289330268-3-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Det övergripande uppdraget vi gavs var att genomföra en översyn över och lämna förslag på justeringar kring det nordiska forskningssamarbetets framtida ambitioner, effektivitet och inriktning. Uppdraget var avgränsat till forskningssamarbetet inom ramen för Nordiska ministerrådet och bestod av fyra problemställningar kopplade till: