Kunskapstriangeln i Norden
Hide / Show Abstract

Kunskapstriangeln i Norden

Kartläggning av strategier och genomförda aktiviteter

Denna rapport är framtagen inför en konferens 22-24 augusti 2011 i Åbo, där samtliga nyckelaktörer inom det nordiska samarbetet på MR-Us/ÄK-Us område deltagit för att utbyta kunskap och vidareutveckla det nordiska samarbetet inom utbildning, forskning och innovation. Temat på konferensen var kunskapstriangeln, vilken handlar om interaktionen mellan utbildning, forskning och innovation, och baseras på tilltron att nyttan av de satsningar som görs på vart och ett av områdena utbildning, forskning och innovation blir högre om de samspelar med satsningarna på de övriga två områdena. I denna rapport görs en jämförande beskrivning av insatser som görs i de nordiska länderna inom utbildning, forskning och innovation, i en anda av kunskapstriangeln. Rapporten syftar till att vara ett underlag för erfarenhetsutbyte och att sprida goda exempel för hur man kan arbeta med insatser inom dessa områden för att uppnå en välfungerande kunskapstriangel.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2011-554.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/kunskapstriangeln-i-norden_tn2011-554
  • READ
 
Chapter
 

Finland You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289330442-5-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/kunskapstriangeln-i-norden/finland_9789289330442-5-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Några olika organisationers respektive strategier bildar tillsammans vad som kan betecknas som viktiga delar i Finlands strategi beträffande utbildning, forskning och innovation. De viktigare organen härvidlag är Forsknings- och innovationsrådet, Finlands akademi, och Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer – Tekes.