Aktivera natur och kulturarv
Hide / Show Abstract

Aktivera natur och kulturarv

För hållbar utveckling och tillväxt

Hur kan natur och kulturarv aktiveras för hållbar utveckling och till-växt? Vilka är möjligheterna respektive utmaningarna? Vilka perspektiv, strategier och metoder används i detta arbete och går det att identifiera särskilda framgångsfaktorer? Detta är exempel på frågor som har diskuterats i det nordiska samverkansprojektet Natur och kulturarv som en resurs för hållbar utveckling och tillväxt. Resultat från projektet presenteras i denna rapport. Genom att förmedla erfarenheter och ge rekommendationer och förslag till fortsatt arbete vill projektet förbättra förutsättningarna för att naturens och kulturarvets potential som utvecklingskraft ska tas tillvara. Rapporten riktar sig till myndigheter och organisationer som praktiskt, akademiskt eller politiskt arbetar med kulturarv och natur samt regional utveckling och tillväxt.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2011-526.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/aktivera-natur-och-kulturarv_tn2011-526
  • READ
 
Chapter
 

Natur- och kulturarvskraft 2010 You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289330725-9-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/aktivera-natur-och-kulturarv/natur-och-kulturarvskraft-2010_9789289330725-9-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Hur tar vi i Norden tillvara på naturens och kulturarvets potential i arbetet med hållbar utveckling och tillväxt? Vilka är de strategiska vägvalen och vad krävs för att berörda aktörer ska gå från ord till gemensam handlingskraft?