Sporbarhet
Hide / Show Abstract

Sporbarhet

Hva er sporbarhet?

Prosjektets mål har vært å utarbeide en introduksjon til sporbarhet og sporbarhetens rolle i matvarekjeden. Prosjektgruppen har i sitt arbeid lagt vekt på å forsøke å utdype og beskrive hva som menes med sporbarhet og hvilke krav som gjelder på sporbarhetsområdet i dag. Håpet er at denne introduksjonen vil kunne danne et generelt grunnlag for kunnskap om sporbar­het for myndighetenes tilsynspersonell. Prosjektet er oppstått med bakgrunn i Nordisk Ministerråds deklarasjon om økt mattrygghet i Norden. Det inngår i erklæringen at for å begrense virkningen av eventuel­le utbrudd av matbåren sykdom er krav om sporbarhet aktualisert. Videre at sporbarhet er et viktig element for å føre tilsyn med kvalitetsparametre som ikke kan kontrolleres gjennom en sluttproduktkontroll.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2005-584.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/sporbarhet_tn2005-584
  • READ
 
Chapter
 

Arbeidet i internasjonale fora You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289336109-8-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/sporbarhet/arbeidet-i-internasjonale-fora_9789289336109-8-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

I dette kapitlet ses det på hvordan de nordiske landene kan arbeide i internasjonale fora i forhold til sporbarhet og hva de nordiske landene kan være enige om å legge vekt på.