Samspil mellem jordejere og friluftsliv
Hide / Show Abstract

Samspil mellem jordejere og friluftsliv

De nordiske befolkningers mulighed for at dyrke et sundt og oplevelsesrigt friluftsliv er et væsentligt tema i den moderne samfundsudvikling. Private arealer rummer rige muligheder for udeliv. Nærværende rapport sætter fokus på samspillet mellem friluftsudøverne og jordejerne. Foråret 2007 mødtes jordejere, friluftsfolk, myndighedsrepræsentanter og forskere fra de nordiske lande for at diskutere og dele erfaringer om friluftsliv på private arealer nu og i fremtiden. Deltagerne bragte aktuelle emner på dagsorden, heriblandt "allemandsretten" byudvikling, kommercialisering og fremtidige forskningsopgaver. Denne rapport indeholder udsagn, anbefalinger samt gode praksiseksempler, som deltagerne bragte frem på møderne. I rapporten findes også 7 aktuelle indlæg om friluftsliv og samspillet med jordejerne. Med nærværende rapport ønsker de 60 bidragydere at opfordre til intens og vedvarende dialog om, hvordan vi bedst tilgodeser de forskellige interesser i vores rige nordiske natur.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380765de.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/samspil-mellem-jordejere-og-friluftsliv_tn2007-592
  • READ
 
Chapter
 

Konferienceindlæg 7: Nature tourism – a growing sector in rural development You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380765dec019.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/samspil-mellem-jordejere-og-friluftsliv/konferienceindlaeg-7-nature-tourism-a-growing-sector-in-rural-development_9789289334174-19-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Today, large majority of Finns live in the southern parts of the country in urban development centres. According to Finnish national outdoor recreation survey, 40% of adult population take nature trips (LVVI 2000). However, due urbanization, increased leisure time and changes in lifestyles, 48% of Finns is interested in taking a nature trip travel within a year (Tyrväinen & Silvennoinen 2001)