Samarbejde om markforsøg i Norden
Hide / Show Abstract

Samarbejde om markforsøg i Norden

Analyse af mulighederne for nordisk forsøgssamarbejde

Det er meget dyrt at udføre markforsøg, fordi selve forsøgsarbejdet er meget ressourcekrævende og fordi markforsøg ofte kræver specialudstyr, og dertil kommer at udvikling og drift af datahåndteringssystemer er kostbart. Der er gennemført en analyse af, om det på nordisk plan er muligt at etablere et forsøgssamarbejde på især dataområdet, således at de nordiske lande er fælles om drift og udvikling af et datasystem til håndtering af forsøgsdata og afrapportering af resultaterne. Et sådant system vil, udover at billiggøre og effektivisere forsøgsarbejdet, også kunne føre til øget deling af resultater. Resultatet af projektet er følgende:* Rapporten viser, at det er muligt at etablere et nordisk forsøgssamarbejde. * Som afslutning på projektet er der afholdt et møde og der er etableret tætte kontakter imellem de nordiske lande på dette område.* Der er blevet udviklet et datasystem, som ’taler’ dansk, norsk, svensk og engelsk. I 2006 vil Danmark og Norge bruge dette system, og det blive testet i Sverige, Island og Finland.* Der vil blive afholdt møder i 2006 med henblik på yderligere udbygning af samarbejdet, herunder også drøftelse af fælles standarder.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2005-592.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/samarbejde-om-markforsog-i-norden_tn2005-592
  • READ
 
Chapter
 

Møde om nordisk forsøgssamarbejde You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289336024-12-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/samarbejde-om-markforsog-i-norden/mode-om-nordisk-forsogssamarbejde_9789289336024-12-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Den 9. november 2005 blev der afholdt møde om nordisk forsøgssamarbejde på Konferencecenter Koldkærgård, Danmark. De nordiske lande var repræsenteret med følgende deltagere