Risikobasert offentlig kontroll med næringsmiddelkjeden
Hide / Show Abstract

Risikobasert offentlig kontroll med næringsmiddelkjeden

Rapport fra prosjektet "Prinsipper for risikoorientering av tilsyn med næringsmidler, fôr, dyrehelse og dyrevern"

Forventningene til offentlig kontroll er høye og ressursene begrenset. Hva er det viktigst å føre kontroll med? Hvordan prioriterer vi mellom ikke sammenlignbare risikoer? Hva gir mest trygghet i forhold til ressursinnsats? Risikokategoriseringer er et hjelpemiddel til å gjøre slike vurderinger mer eksplisitte, faktabaserte og transparente. Kvaliteten på risikohåndteringen blir ikke bedre enn den kunnskap man har om risikoene. Prioriteringer av offentlig kontroll må bygge på den kunnskap man til enhver tid har, ikke på grunnlag av den kunnskap man arbeider for å få en gang i fremtiden. Rapporten presenterer en ny modell som setter følgende typer kunnskap i system med henblikk på å fatte bedre beslutninger om ressursbruk i den offentlige kontrollen:- Kunnskap om livssyklus til produkter, prosesser og tjenester- Kunnskap om de ulike bransjers produkter, prosesser og tjenester- Kunnskap om enkeltaktørerModellen er utviklet for prioritering av kontroll med ulike risikoer i næringsmiddelkjeden, men vil også kunne tilpasses og anvendes ved prioritering av kontroll med andre typer risikoer.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2007-523.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/risikobasert-offentlig-kontroll-med-naeringsmiddelkjeden_tn2007-523
  • READ
 
Chapter
 

Næringsmiddelkjedetilnærming You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289334785-7-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/risikobasert-offentlig-kontroll-med-naeringsmiddelkjeden/naeringsmiddelkjedetilnaerming_9789289334785-7-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

FAO (2003). har utviklet en strategi for en næringsmiddelkjedetilnærming («The Food Chain Approach»). Strategien bygger på at alle aktører, fra primærprodusenter til konsumenter, også myndigheter, må samarbeide og dele ansvaret for trygge produkter. Kjeden er ikke sterkere enn det svakeste ledd.