Omsetning av matsopp
Hide / Show Abstract

Omsetning av matsopp

Nordisk spørreskjema, med veiledningslister på spiselig sopp egnet og ikke egnet for omsetning. For næringsmiddelaktører som importerer og omsetter sopp (grossister, dagligvarehandel og restauranter) og næringsmiddelinspeksjon

Sopp som er kjent som spiselig er sanket inn og blitt dyrket i mange år.og interessen i de nordiske landeneogså økt ide siste årtier. Publikasjonen har som mål å gi verktøy for internkontroll hos aktuelle næringsmiddelaktører og dermed sikre at nordiske forbrukere blir tilbydd trygg og godt karakterisert, spiselig sopp. Rapporten er delt inn i to dokumenter: a. Volum I: ”Omsetning av matsopp - Nordisk spørreskjema, med veiledningslister på spiselig sopp egnet og ikke egnet for omsetning b. Volum II: Bakgrunnsinformasjon, med en generell informasjonsdel, del 1, og del 2, om risikovurderinger av mer enn 100 sopparter (publiseres august / september). All sopp som er omtalt i listene har vært risikovurdert i forhold til sikker bruk som mat, og med særlig fokus på soppens potensielle innhold av naturlige toksiner.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2012-539.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/omsetning-av-matsopp_tn2012-539
  • READ
 
Chapter
 

Oversikt over relevant EU- og nasjonalt regelverk og internkontroll You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289329927-7-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/omsetning-av-matsopp/oversikt-over-relevant-eu-og-nasjonalt-regelverk-og-internkontroll_9789289329927-7-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Næringsmidler omfattes av generelle krav i regelverket, men kan også ha særskilte krav som f.eks grenseverdier for innhold av tungmetaller og radioaktivitet.

Also available in English, Icelandic, Swedish, Danish