Kartläggning av matsvinnet i primärproduktionen
Hide / Show Abstract

Kartläggning av matsvinnet i primärproduktionen

Mat slängs i alla delar av livsmedelskedjan. Det finns statistik på hur mycket som kastas i flera led av kedjan men för primärproduktionen, alltså jordbrukarnas verksamhet, saknas tillförlitliga siffror på hur stort svinnet är. I ett projekt med representanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige har vi försökt kartlägga svinnet i fem vanliga produktgrupper: Mjölk, griskött, morötter, lök och potatis. Resultaten visar att en stor mängd mat går förlorad redan i primärproduktionen. Svinnet av mjölk och griskött har störst konsekvenser för producenternas ekonomi, mängden tillgänglig odlingsmark och klimatet även om svinnet i produktionen procentuellt sett är högre för morötter, lök och potatis. Konsumenternas krav kan ge upphov till svinn även i primärproduktionen särskilt för frukt och grönsaker.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2013-581.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/kartlaggning-av-matsvinnet-i-primarproduktionen_tn2013-581
  • READ
 
Chapter
 

Slutsatser You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289328944-7-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/kartlaggning-av-matsvinnet-i-primarproduktionen/slutsatser_9789289328944-7-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Matsvinn är i denna studie definierat som ” Mat som framställs i syfte att ätas av människor, men som av olika anledningar inte äts.” Inom primärproduktionen förekommer också förluster i produktionen av mat. Vi väljer att använda begreppet svinn både för matsvinn och produktionsförluster i studien.