Handledning för kontroll av hantverksmässig tillverkning av ost
Hide / Show Abstract

Handledning för kontroll av hantverksmässig tillverkning av ost

Innehåll:

• Projektet ”Nordost”

• Ordlista

• Offentlig kontroll och lagstiftning

• Skillnad på faror förr och nu

• Goda tillverkningsrutiner, god hygienisk praxis och HACCP

• Vad bör en HACCP-plan innehålla?

• Rengöring av trä

• Verifiering genom provtagning

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2010-531.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/handledning-for-kontroll-av-hantverksmassig-tillverkning-av-ost_tn2010-531
  • READ
 
Chapter
 

Verifiering genom provtagning You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289331654-9-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/handledning-for-kontroll-av-hantverksmassig-tillverkning-av-ost/verifiering-genom-provtagning_9789289331654-9-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

En vanlig missuppfattning är att det finns ett direkt samband mellan dålig smak på produkter och närvaro av hälsofarliga mikroorganismer. I vissa fall kan det stämma, men i andra fall gäller det inte alls. Att smaka på produkterna är en viktig del av kvalitetskontrollen, men om man vill vara säker behöver detta kompletteras med mikrobiologiska analyser för att bedöma produkternas hygieniska kvalitet.