Handledning för kontroll av hantverksmässig tillverkning av ost
Hide / Show Abstract

Handledning för kontroll av hantverksmässig tillverkning av ost

Innehåll:
• Projektet "Nordost"
• Ordlista
• Offentlig kontroll och lagstiftning
• Skillnad på faror förr och nu
• Goda tillverkningsrutiner, god hygienisk praxis och HACCP
• Vad bör en HACCP-plan innehålla?
• Rengöring av trä
• Verifiering genom provtagning

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3810329e.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/handledning-for-kontroll-av-hantverksmassig-tillverkning-av-ost_tn2010-531
  • READ
 
Chapter
 

Skillnad på faror förr och nu? You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3810329ec005.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/handledning-for-kontroll-av-hantverksmassig-tillverkning-av-ost/skillnad-pa-faror-forr-och-nu_9789289331654-5-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Är det någon skillnad på osttillverkning förr och nu? Har farorna förändrats? Är bakterierna farligare nu än förr? Har riskerna ökat? Svaren på dessa frågor vet vi inte och kommer kanske aldrig att få veta. Dagens mejerister har en större marknad, över ett större geografiskt område, jämfört med deras kollegor för hundra år sedan. Detta kan medföra att ett sjukdomsutbrott orsakat av ost snabbt kan sprida sig över ett stort geografiskt område och därigenom drabba flera konsumenter och i vissa fall kan det vara svårt att härleda smittan till en aktuell produkt. Ett an-nat problem är att kontakterna mellan djurbesättningar har ökat och hälsofarliga bakterier därigenom snabbt kan spridas. Möjligheterna att påvisa och utreda livsmedelsburna sjukdomar har ökat och ganska ofta hittas "nya" skadliga organismer, t.ex. verotoxinbildande E.coli (VTEC/ EHEC). Om dessa fanns tidigare, men metoder saknades för att påvisa dem är osäkert. Mycket talar dock för att det faktiskt är "nya" organismer, som på olika sätt har skaffat sig förmågan att orsaka allvarlig sjukdom, ibland med dödig utgång.