Handelssvamp
Hide / Show Abstract

Handelssvamp

Nordiskt frågeformulär, inklusive rådgivande listor över ätlig svamp som är lämplig eller olämplig att marknadsföra. För aktörer inom livsmedelssektorn som importerar och omsätter svamp (grossister, dagligvaruhandel och restauranger) och livsmedelskontrol

Matsvamp har plockats och odlats i många år. På senare år har emellertid intresset för att konsumera svamp ökat i de nordiska länder. Med syfte att försäkra att den nordiska konsumenten endast erbjuds säker och välkarakteriserad matsvamp, avser rapporten att ge aktörer som producerar och/eller tillhandahåller svamp eller produkter som innehåller svamp redskap för den egna kontrollen. Rapporten omfattar två dokument: a. Volym I: "Handelssvamp - Nordiskt frågeformulär, inklusive rådgivande listor över ätlig svamp som är lämplig eller olämplig att marknadsföra"b. Volym II: Bakgrundsinformation, med generell information om lagstiftning och frågor som rör livsmedelssäkerhet i sektion 1 medan sektion 2 omfattar riskvärderingar av drygt 100 olika svamparter (kommer att publiceras i augusti / september). Alla svampar upptagna på dessa listor har riskvärderats med avseende på om de kan användas som säkra livsmedel, och speciellt stor vikt har lagts på deras eventuella innehålla av naturliga gifter.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3812279e.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/handelssvamp_tn2012-540
  • READ
 
Chapter
 

Identifiering You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3812279ec003.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/handelssvamp/identifiering_9789289329910-3-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

En korrekt identifiering av en svampart är hörnstenen i en riskvärdering. Identifieringen för med sig en värdering av om den aktuella svampen är ätlig, oätlig eller möjligen giftig, eller om den är en svamp som kan förväxlas med en giftig svamp.

Also available in English, Danish, Icelandic, Norwegian