Framtidens nordiske jordbruk og kulturlandskap
Hide / Show Abstract

Framtidens nordiske jordbruk og kulturlandskap

Idéer og initiativ

Distriktene og bygdene i Norden opplever felles utfordringene ved at produksjonen av mat og fiber effektiviseres og driftsenhetene i jordbruket blir større og mer effektive. Samtidig tar stadig færre del i og har sitt arbeid innen det tradisjonelle landbruket. De synlige konsekvensen er at bygdene fraflyttes og ungdom, og spesielt unge kvinner, velger ikke å vende tilbake til bygdene igjen etter endt utdannelse. På sommermøtet på Akureyri (Island) 2004 ga ministerne for jordbruk, skogbruk, fisk og næringsmidler, gjennom en ministererklæring, embetsmannskomiteen i oppgave å arbeide med spørsmål rundt Nordens framtidige kulturlandskap og bygdeutvikling. Arbeidsgruppa NordFram har i to år hatt i oppgave å ta initiativ, fremme forslag, utarbeide analyser, oppmuntre til nordisk nettverk innen for områdene: Landbrukets framtidige roller, Kulturlandskapets som ressurs, Landsbygdsutvikling (bygdeutvikling).

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2007-521.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/framtidens-nordiske-jordbruk-og-kulturlandskap_tn2007-521
  • READ
 
Chapter
 

Program i Århus 2005 You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289334808-9-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/framtidens-nordiske-jordbruk-og-kulturlandskap/program-i-arhus-2005_9789289334808-9-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers