EkoNorden
Hide / Show Abstract

EkoNorden

Informationsdatabas för ekologiskt utsäde och sorter till grönsaksodling

Enligt EU:s förordningar måste ekologiskt producerat utsäde användas vid ekologisk odling. I detta projekt har en informationsdatabas skapats och på www.orgseed.com kan odlare, rådgivare, fröföretag och myndigheter få en samlad bild av utbudet av ekologiskt grönsaksutsäde på den nordiska marknaden. Den ekologiska grönsaksodlingen i Norden är av betydligt mindre omfattning än i övriga Europa. Vid en allt för liten marknad är risken överhängande att sorter anpassade för ekologisk odling i nordiskt klimat inte saluförs. Om en gemensam nordisk marknad för ekologiskt grönsaksutsäde skapas blir marknadspotentialen större och fler anpassade sorter tillgängliga, vilket därmed stärker odlarnas konkurrenskraft. Det föreslås att databasen med tillhörande webbplats utnyttjas gemensamt av de nordiska och baltiska myndigheterna för att på ett kostnadseffektivt sätt ge information i enlighet med EU:s förordningar och därmed skapa en större nordisk marknad för ekologiskt grönsaksutsäde.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2006-547.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/ekonorden_tn2006-547
  • READ
 
Chapter
 

Diskussion You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289335539-6-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/ekonorden/diskussion_9789289335539-6-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Den ekologiska grönsaksodlingen i de nordiska länderna är liten och täcker ännu inte ländernas marknadsbehov. Dessutom är många producerande enheter för små för att kunna garantera en tillräckligt jämn och kontinuerlig leverans av produkter till de stora livsmedelsbutikerna. Producenterna väljs av den anledningen bort som leverantörer trots att högkvalitetsprodukter kan finnas till försäljning. Behovet av expansion i alla led, från odling till butik, är nödvändigt för att möta den allt starkare internationella konkurrensen. En utveckling som även från samhällets sida framhålls vara önskvärd.