TemaNord

ISSN: 
0908-6692 (online)
http://dx.doi.org/10.6027/09086692
Hide / Show Abstract

TemaNord is a publishing series for results of the - often - research-based work that working groups or projects under NCM have put in motion.

 
Beste tilgjengelige teknikker (BAT) for fiskeoppdrett i Norden

Beste tilgjengelige teknikker (BAT) for fiskeoppdrett i Norden

Kortversjon You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2008-546.pdf
 • PDF
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/beste-tilgjengelige-teknikker-bat-for-fiskeoppdrett-i-norden_tn2008-546
 • READ
Author(s):
Jo Inge Hesjevik, Ragnar Johannson, Helge Liltved, Jostein Solbakken, Lars Windmar
19 May 2008
Pages:
20
ISBN:
9789289333511 (PDF)
http://dx.doi.org/10.6027/TN2008-546

Hide / Show Abstract

Rapporten er en kortversjon av en hovedrapport med samme tittel. Rapporten beskriver beste tilgjengelige teknikker (BAT) for reduksjon av utslipp og bruk av ressurser i oppdrettsnæringen i Norden. Rapporten er delt inn i to seksjoner, den ene omhandler landbasert fiskeoppdrett, mens den andre omhandler havbasert fiskeoppdrett. Rapporten gir en beskrivelse av hvordan ulike arter produseres i dag, miljøbelastning fra oppdrettsvirksomheten, bruk av ressurser i ulike anlegg og oppnåelige forbruks- og utslippsnivå ved bruk av BAT.

loader image

Expand / Collapse Hide / Show all Abstracts Table of Contents

 • Mark Click to Access
 • Innledning

  Fiskeoppdrettsindustrien i Norden produserer fisk hovedsakelig til konsum,men også til utsett i innsjøer og farvann med truede eller nedadgående bestander. Det oppdrettes til sammen omkring 12 ulike marine- og ferskvannsarter. Produksjonen av disse artene representerer en betydelig andel av det årlige produksjonskvantum fra oppdrett i Europa. Fiskeoppdrett industriens miljøpåvirkning kjennetegnes av høyt energiforbruk til oppvarming, høyt vannforbruk og utslipp av organisk materiale og næringsstoffene fosfor og nitrogen.

 • Miljøpåvirkning fra landbaserte anlegg

  De landbaserte fiskeoppdrettsanleggene i Norden varierer i størrelse fra jorddammer, der en produserer yngel til utsett for styrking av ville bestander, til store landbaserte anlegg for produksjon av matfisk. Arter som oppdrettes er Atlantisk laks, regnbueørret, røye, sjøørret, innlandsørret, sik, ål, gjørs, torsk, kveite, piggvar, flekksteinbit og havabbor.

 • Teknikker som kan betraktes som BAT i landbaserte anlegg

  Opplysningene i dette kapittelet er hentet fra følgende typer landbaserte fiskeoppdretts-anlegg

 • BAT nivåer

  Oppsummerte nivåer ved anvendelse av teknikkene og metodene for landbaserte fiskeoppdrett som er beskrevet i denne rapporten er satt opp i Tabell 1. Nivåene som representeres vil variere med lokalitetsspesifikke forhold og må bare betraktes som veiledende. Investeringskostnadene varierer også mye mellom de nordiske land, og igjen bør oppgitte verdier bare betraktes som veiledende.

 • Miljøpåvirkning fra havbaserte anlegg

  Av de 7–10 artene som produseres i Norden var totalt produksjonskvantum 529 000 tonn fordelt på 1162 anlegg (år 2000). Størsteparten av produksjonen bestod av norsk laks og regnbueørret.

 • Teknikker som kan betraktes som BAT i havbasert fiskeoppdrett

  Opplysninger og data i dette kapittelet er samlet inn fra følgende anlegg

 • BAT nivåer

  Nivåene som representeres i dette kapittelet vil variere med lokalitetsspesifikke forhold og må bare betraktes som veiledende. Investeringskostnadene varierer også mye mellom de nordiske land, og igjen bør oppgitte verdier bare betraktes som veiledende.

 • Fremtidig utvikling

  Nåværende forskning og utvikling på teknikker for å redusere miljøpåvirkning fra fiskeoppdrett omfatter blant annet

 • Litteratur
 • Add to Marked List