Beste tilgjengelige teknikker (BAT) for fiskeoppdrett i Norden
Hide / Show Abstract

Beste tilgjengelige teknikker (BAT) for fiskeoppdrett i Norden

Kortversjon

Rapporten er en kortversjon av en hovedrapport med samme tittel. Rapporten beskriver beste tilgjengelige teknikker (BAT) for reduksjon av utslipp og bruk av ressurser i oppdrettsnæringen i Norden. Rapporten er delt inn i to seksjoner, den ene omhandler landbasert fiskeoppdrett, mens den andre omhandler havbasert fiskeoppdrett. Rapporten gir en beskrivelse av hvordan ulike arter produseres i dag, miljøbelastning fra oppdrettsvirksomheten, bruk av ressurser i ulike anlegg og oppnåelige forbruks- og utslippsnivå ved bruk av BAT.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2008-546.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/beste-tilgjengelige-teknikker-bat-for-fiskeoppdrett-i-norden_tn2008-546
  • READ
 
Chapter
 

Teknikker som kan betraktes som BAT i landbaserte anlegg You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289333511-3-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/beste-tilgjengelige-teknikker-bat-for-fiskeoppdrett-i-norden/teknikker-som-kan-betraktes-som-bat-i-landbaserte-anlegg_9789289333511-3-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Opplysningene i dette kapittelet er hentet fra følgende typer landbaserte fiskeoppdretts-anlegg