Beste tilgjengelige teknikker (BAT) for fiskeoppdrett i Norden
Hide / Show Abstract

Beste tilgjengelige teknikker (BAT) for fiskeoppdrett i Norden

Kortversjon

Rapporten er en kortversjon av en hovedrapport med samme tittel. Rapporten beskriver beste tilgjengelige teknikker (BAT) for reduksjon av utslipp og bruk av ressurser i oppdrettsnæringen i Norden. Rapporten er delt inn i to seksjoner, den ene omhandler landbasert fiskeoppdrett, mens den andre omhandler havbasert fiskeoppdrett. Rapporten gir en beskrivelse av hvordan ulike arter produseres i dag, miljøbelastning fra oppdrettsvirksomheten, bruk av ressurser i ulike anlegg og oppnåelige forbruks- og utslippsnivå ved bruk av BAT.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2008-546.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/beste-tilgjengelige-teknikker-bat-for-fiskeoppdrett-i-norden_tn2008-546
  • READ
 
Chapter
 

Miljøpåvirkning fra landbaserte anlegg You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289333511-2-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/beste-tilgjengelige-teknikker-bat-for-fiskeoppdrett-i-norden/miljopavirkning-fra-landbaserte-anlegg_9789289333511-2-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

De landbaserte fiskeoppdrettsanleggene i Norden varierer i størrelse fra jorddammer, der en produserer yngel til utsett for styrking av ville bestander, til store landbaserte anlegg for produksjon av matfisk. Arter som oppdrettes er Atlantisk laks, regnbueørret, røye, sjøørret, innlandsørret, sik, ål, gjørs, torsk, kveite, piggvar, flekksteinbit og havabbor.