Bat for fiskeopdræt i norden
Hide / Show Abstract

Bat for fiskeopdræt i norden

Indhold:

• Report structure

• Indledning

• Sammendrag

• Livsstadier

• Landbaseret opdræt

• Miljøpåvirkninger fra landbaseret opdræt

• Vandrensningsteknologier til brug i landbaseret opdræt

• Reduceret miljøbelastning fra landbaseret opdræt

• Landbaserede referenceanlæg

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2013-529.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/bat-for-fiskeopdraet-i-norden_tn2013-529
  • READ
 
Chapter
 

Miljøpåvirkninger fra marint opdræt You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289329460-12-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/bat-for-fiskeopdraet-i-norden/miljopavirkninger-fra-marint-opdraet_9789289329460-12-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Ligesom i ferskvandsopdræt er der fra marine opdræt en række forskelligartede påvirkninger, som kan være af større eller mindre betydning for det omgivende miljø. Ved produktion af fisk udskilles hovedkomponenterne nitrogen, fosfor og organisk stof fra fiskene, fordi disse stoffer indgår i foderet, og kun en del foderet kan optages og indbygges i fiskene. I tillæg til de dele af foder, der udskilles med fiskenes fækalier (partikulært stof) og over gællerne (opløst stof), kan der forekomme foderspild. Foderspild vil ligeledes blive nedbrudt af bakterier til de nævnte hovedkomponenter.