Bat for fiskeopdræt i norden
Hide / Show Abstract

Bat for fiskeopdræt i norden

Indhold:

• Report structure

• Indledning

• Sammendrag

• Livsstadier

• Landbaseret opdræt

• Miljøpåvirkninger fra landbaseret opdræt

• Vandrensningsteknologier til brug i landbaseret opdræt

• Reduceret miljøbelastning fra landbaseret opdræt

• Landbaserede referenceanlæg

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2013-529.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/bat-for-fiskeopdraet-i-norden_tn2013-529
  • READ
 
Chapter
 

Forbrug af medicin og hjælpestoffer i Norden You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289329460-20-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/bat-for-fiskeopdraet-i-norden/forbrug-af-medicin-og-hjaelpestoffer-i-norden_9789289329460-20-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

I Danmark er der tilgængelige tal for brugen af antibiotika via det centrale register Vetstat, hvortil veterinærer indrapporterer mængder og type af den medicin, som de udskriver. Tal fra Vetstat fremgår af brancheforeningen Dansk Akvakulturs hjemmeside og er gengivet i Tabel 63.