Bästa tillgängliga teknik (BAT) för fiskodling i Norden
Hide / Show Abstract

Bästa tillgängliga teknik (BAT) för fiskodling i Norden

Kortversion

Rapporten är en kortversion av en längre rapport med samma titel. Rapporten beskriver bästatillgängliga teknik (BAT) för utsläppsminskning och effektivt resursutnyttjande i fiskodlingsindustrini Norden. Rapporten är indelad i två avsnitt. Den första behandlar landbaserad fiskodling, medanden andra behandlar havsbaserad fiskodling. I rapporten beskrivs hur olika arter produceras i dag,verksamhetens miljöbelastning, resursförbrukningen i olika anläggningar och möjliga förbruknings-och utsläppsnivåer vid tillämpning avBAT.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3808329e.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/basta-tillgangliga-teknik-bat-for-fiskodling-i-norden_tn2008-545
  • READ
 
Chapter
 

Miljöpåverkan från havsbaserade anläggningar You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3808329ec005.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/basta-tillgangliga-teknik-bat-for-fiskodling-i-norden/miljopaverkan-fran-havsbaserade-anlaggningar_9789289333528-5-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Av de 7–10 arter som produceras i Norden uppgick den totala produktionsvolymen till 529 000 ton fördelade på 1 162 anläggningar (år 2000). Huvuddelen av produktionen bestod av norsk lax och regnbågslax.